سن مصرف کپسول

سوال:

آیا مصرف کپسول ساپلاس مدز محدودیت سنی دارد؟ ( از چه سنی می توان مصرف کپسول ساپلاس مدز را آغاز نمود؟)


جواب:

بله بهتر است این کپسول در افراد بالای ۱۲ سال استفاده شود